Odpowiedzialność Społeczna

Fundacja Edifier Angel Sound

Za pośrednictwem Fundacji Edifier Angel Sound firma Edifier pomaga dzieciom z wadami słuchu poznawać świat dźwięków. 

Obecnie w Chinach żyje ponad 800 000 dzieci z zaburzeniem słuchu. Każdego roku rodzi się kolejne 20 000 do 30 000 dzieci z wadami słuchu. Chociaż wczesna interwencja medyczna w postaci implantów słuchowych może skutecznie przywrócić słuch, koszt urządzenia, operacji i rehabilitacji często uniemożliwia rodzinom o niskich dochodach korzystanie z pomocy, co może spowodować nieodwracalne uszkodzenie słuchu.

W 2007 roku firma Edifier uruchomiła Fundację Edifier Angel Sound, przekazując darowiznę w wysokości 2 milionów jenów, a następnie kolejny milion jenów w 2009 roku. Dzięki tej inicjatywie ponad 60 dzieci z zaburzeniami słuchu z rodzin o niskich dochodach otrzymało implanty.

W 2013 roku firma Edifier ponownie zaangażowała się w fundację Edifier Angel Sound, przekazując dodatkowe 3 miliony jenów w latach 2013-2015.   

Fundacja Edifier Musician

Edifier jest zaangażowany w odkrywanie młodych talentów muzycznych i pomoc w realizacji ich potencjału.

Za pośrednictwem Fundacji Edifier Musician aspirujący muzycy otrzymują stypendia na pokrycie kosztów nauki, instrumentów, profesjonalnej wymiany, konkursów, występów i koncertów.

Wniosek online może złożyć każda osoba w wieku szkolnym pochodząca z Chin, która podziela naszą pasję do dźwięku. Laureaci są wybierani indywidualnie przez zespół ekspertów.

Jesteśmy dumni, że możemy inspirować przyszłe pokolenie melomanów.

Stypendia Edifier

Aktywność firmy Edifier w życie społeczności wykracza poza muzykę. Edifier oferuje stypendia dla studentów szkół policealnych z różnych dziedzin w instytucie Beijing Institute of Technology.

Program stypendialny Edifier to wyraz zaangażowania w innowacje i rozwój. Staramy się oferować możliwości edukacyjne i twórcze przyszłym liderom naszej społeczności.

Od czasu uruchomienia programu w 2004 roku, ponad 100 studentów otrzymało stypendia Edifier, aby rozwinąć pasję do muzyki w dowolnej dziedzinie, którą kochają.

Zaangażowanie w ochronę środowiska

Natura wydaje najbardziej imponujące dźwięki, jakie słyszymy. Zaczynając od ograniczania zużycia energii, a kończąc na recyklingu odpadów, szukamy wszelkich sposobów, aby być przyjaznym dla środowiska naturalnego.

Działania w celu ochrony środowiska:

1. Korzystanie z usług dostawców materiałów, którzy produkują w sposób przyjazny dla środowiska.

2. Stosowanie oświetlenia LED i T5 we wszystkich pomieszczeniach biurowych i zakładzie produkcyjnym.

Montaż paneli fotowoltaicznych do podgrzewania wody.

3. Korzystanie z technologii biologicznego przetwarzania cieczy w celu redukcji i filtrowania emisji oparów.

4. Używanie bioreaktorów membranowych do recyklingu zużytej wody.

Zarejestruj się przez e-mail
Zarejestruj się, aby otrzymywać e-maile i komunikaty od Edifier, aby uzyskać ekskluzywne pierwsze spojrzenie na promocje, nowe produkty i nie tylko.