Polityka gwarancyjna

Warunki gwarancyjne

Niniejsza polityka gwarancyjna Edifier dotyczy wyłącznie produktów Edifier zakupionych do użytku osobistego, a nie w celu dalszej sprzedaży, leasingu lub innego komercyjnego wykorzystania.   

 

Okres gwarancyjny

W przypadku produktów zakupionych w poszczególnych krajach lub regionach obowiązują lokalne okresy gwarancyjne ze względu na różnice w wersjach produktów oraz lokalne prawa i przepisy obowiązujące w danym kraju lub regionie.

 

Zgłoszenie do serwisu gwarancyjnego

Jeśli produkt ulegnie awarii z powodu wad fabrycznych w obowiązującym okresie gwarancyjnym, użytkownik może złożyć wniosek o usługę gwarancyjną.

 

W celu realizacji usługi gwarancyjnej muszą być spełnione następujące warunki:

√ Produkt był prawidłowo użytkowany w określonym okresie gwarancyjnym;

√ Należy dostarczyć ważny dowód zakupu, fakturę, numer seryjny i kartę gwarancyjną.

 

Następujące okoliczności nie wchodzą w zakres usług gwarancyjnych:

× Uszkodzenia fizyczne, które nie mają wpływu na jakość produktów;

× Uszkodzenia spowodowane samodzielnym rozkręceniem lub demontażem obudowy;

× Naturalne zużycie, eksploatacja i oznaki użytkowania obudowy lub powierzchni produktów;

× Uszkodzenia powstałe w wyniku naprawy przez klienta w przypadku nieprzestrzegania oryginalnej instrukcji obsługi;

× Uszkodzenia spowodowane modyfikacją obwodu lub niewłaściwym użytkowaniem akumulatora lub ładowarki;

× Produkt, którego numer seryjny, etykieta fabryczna lub inne oznaczenia są uszkodzone lub zmienione.

 

Pozostałe zalecenia

√ W przypadku produktów zakupionych w różnych krajach lub regionach zwrot i wymiana towarów, a także usługi gwarancyjne w okresie gwarancyjnym mogą się różnić ze względu na lokalne przepisy i regulacje. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z firmą Edifier pod adresem support@edifier.com.

√ Biorąc pod uwagę różnice w wersjach produktów oraz lokalne przepisy i regulacje, klienci powinni ubiegać się o usługi gwarancyjne w wyznaczonym centrum serwisowym w kraju lub regionie, w którym produkt został zakupiony. Jeśli klient zgłosi się do serwisu poza krajem lub regionem, w którym produkt został zakupiony, realizacja zgłoszenia serwisowego zależy od lokalnego stanu magazynowego, a lokalne centrum serwisowe może naliczyć opłatę serwisową.