Bảo hành

Đủ điều kiện

Chính sách hậu mãi này của Edifier chỉ áp dụng cho các sản phẩm đầu cuối của Edifier mà bạn mua cho mục đích sử dụng cá nhân chứ không phải để bán lại, cho thuê hoặc mục đích thương mại hóa khác.


Thời hạn bảo hành

Đối với các sản phẩm được mua ở các quốc gia hoặc khu vực khác nhau, thời hạn bảo hành tại địa phương sẽ được áp dụng do có sự khác biệt về phiên bản sản phẩm cũng như luật pháp và quy định địa phương của các quốc gia hoặc khu vực.


Yêu cầu dịch vụ bảo hành

Nếu sản phẩm bị lỗi hoạt động do lỗi chất lượng trong thời gian bảo hành có hiệu lực, bạn có thể đăng ký dịch vụ bảo hành sản phẩm.


Để thực hiện dịch vụ bảo hành phải đáp ứng các điều kiện sau:

√ Sản phẩm đã được sử dụng bình thường trong thời gian bảo hành sản phẩm được chỉ định;

√ Phải cung cấp bằng chứng mua hàng, hóa đơn, SN và phiếu bảo hành hợp lệ.


Các trường hợp sau đây không thuộc phạm vi dịch vụ bảo hành sản phẩm:

× Thiệt hại vật chất không liên quan đến chất lượng sản phẩm;

× Thiệt hại do tháo dỡ hoặc tháo rời trái phép vỏ bọc;

× Lão hóa tự nhiên, hao mòn và tiêu hao vỏ hoặc bề mặt của sản phẩm;

× Các hư hỏng phát sinh do việc sửa chữa của khách hàng khi không có hướng dẫn chính thức;

× Hư hỏng do sửa đổi mạch điện hoặc do sử dụng sai bộ pin hoặc bộ sạc;

× Sản phẩm kèm theo số sê-ri, nhãn nhà máy và các dấu hiệu khác bị rách hoặc thay đổi.


hướng dẫn khác

√ Đối với các sản phẩm được mua ở các quốc gia hoặc khu vực khác nhau, việc trả lại và thay thế hàng hóa cũng như các dịch vụ bảo hành trong thời gian bảo hành sẽ khác nhau tùy theo luật pháp và quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Edifier qua ....

√ Để xem xét sự khác biệt về phiên bản sản phẩm cũng như luật pháp và quy định của địa phương, khách hàng phải đăng ký dịch vụ bảo hành tại trung tâm dịch vụ được chỉ định trong quốc gia hoặc khu vực nơi sản phẩm được mua. Nếu khách hàng yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào bên ngoài quốc gia hoặc khu vực nơi sản phẩm được mua, việc thực hiện yêu cầu dịch vụ phụ thuộc vào kho hàng tại địa phương và phí dịch vụ có thể do trung tâm dịch vụ địa phương tính.


Đăng ký email
Đăng ký để nhận email và thông tin liên lạc của Edifier để nhận thông tin độc quyền về các chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới, v.v.