Trở về
Trang chủ Chọn kiểu Chọn model Hỗ trợ

S3000 Pro

Tìm hiểu thêm
Các câu hỏi thường gặp
Tài liệu & Firmware
Thông tin bảo hành
Liên hệ
Các câu hỏi thường gặp
Why can’t I hear any sound?

Please check the following points: 1) The power indicator light should be ON 2) Try to turn up the volume 3) Make sure the audio cables are correctly connected 4) Make sure you set the input correctly on the speakers 5) The audio source should deliver a signal output

Why can’t I connect my speakers via Bluetooth?

Please check the below points: 1) Make sure your speaker is switched to Bluetooth mode. Disconnect any other devices from your speakers 2) Ensure the transmission range is within 10 meters. 3) Try another Bluetooth device for connection

Why can’t I turn on the speakers?

You can turn on the Edifier bookshelf speakers by one of the following methods: 1) Connect the main power of your speakers 2) Switch on the wall outlet of your speakers

Tài liệu & Firmware
Thông tin bảo hành

Thông tin dịch vụ sau bán hàng

Nếu sản phẩm có lỗi hoạt động trong thời gian bảo hành có hiệu lực, bạn có thể đăng ký dịch vụ bảo hành sản phẩm.

Tìm hiểu thêm

Liên hệ

Hỗ trợ khách hàng

Gửi email cho chúng tôi
Đăng ký email
Đăng ký để nhận email và thông tin liên lạc của Edifier để nhận thông tin độc quyền về các chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới, v.v.