Polityka prywatności

Informacja o polityce prywatności

Informacje ogólne


Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2021 r.

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie firmą Edifier International Limited i jej spółkami partnerskimi (zwanymi dalej "Edifier", "nasza", "my" lub "nas") oraz oferowanym przez nas sprzętem, oprogramowaniem systemowym, programami, witrynami internetowymi, aplikacjami i usługami, na których wyświetlane jest łącze do niniejszej Polityki prywatności (zwaną dalej "Polityka", "Produkt" lub "Usługa", a łącznie "Produkty i Usługi Edifier").


PAŃSTWA PRYWATNOŚĆ JEST DLA NAS WAŻNA. NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ, JAKIE INFORMACJE POZYSKUJE OD UŻYTKOWNIKA FIRMA EDIFIER I W JAKI SPOSÓB Z NICH KORZYSTA.

UŻYWAJĄC PRODUKTÓW I USŁUG EDIFIER, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA POLITYKĘ PRYWATNOŚCI OPISANĄ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. NINIEJSZA POLITYKA JEST WŁĄCZONA DO WARUNKÓW UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW I USŁUG EDIFIER, KTÓRYCH PAŃSTWO UŻYWAJĄ, I PODLEGA TYM WARUNKOM. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z DOWOLNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z PRODUKTÓW I USŁUG.


Niniejsza Polityka prywatności zawiera następujące części:


 • Pozyskiwane danych osobowych

 • Przetwarzanie danych osobowych

 • Odbiorcy danych osobowych

 • Uprawnienia użytkownika i możliwości wyboru dotyczące pozyskiwanych informacji

 • Usługi podmiotów zewnętrznych

 • Ochrona danych osobowych dzieci

 • Ochrona danych osobowych

 • Przechowywanie danych osobowych

 • Zmiany i aktualizacje niniejszej Polityki

 • Polityka plików cookies 

 • Pozyskiwanie, udostępnianie i sprzedaż danych osobowych

 • Do Not Track

 • Nasze dane kontaktowe


Pozyskiwane danych osobowych

Możemy pozyskiwać informacje na temat użytkowników bezpośrednio od użytkowników, od podmiotów zewnętrznych oraz automatycznie poprzez używanie przez użytkowników Produktów i Usług Edifier. Niektóre informacje, które pozyskujemy od użytkownika, określane są w niniejszej Polityce jako "dane osobowe" lub "informacje osobowe". Informacje osobowe lub dane osobowe to dane, które mogą zidentyfikować użytkownika lub które mogą być z nim powiązane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer karty kredytowej i adres wysyłki.


 • Informacje kontaktowe. Składając zamówienie w Edifier lub kontaktując się z nami w celu obsługi klienta, mogą Państwo podać nam swoje dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, adres e-mail, adres wysyłki, adres rozliczeniowy i numer(y) telefonu. Niektóre przepisy wymagają podania danych kontaktowych w pewnych okolicznościach zgodnie z wymogami prawa, a my możemy wymagać podania takich informacji, które są niezbędne do zapewnienia zgodności z przepisami.

 • Informacje dotyczące płatności. Składając zamówienie w Edifier lub angażując się w transakcje finansowe używając Produktów i Usług Edifier, mogą Państwo przekazać nam informacje dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego, numer karty kredytowej lub numer karty debetowej.

 • Zdjęcia i filmy. Edifier nie zapisuje automatycznie zdjęć lub filmów bez zgody i działań potwierdzających ze strony użytkownika. Gdy użytkownik zdecyduje się przesłać swoje zdjęcia, filmy lub inne treści używając produktów i usług Edifier, w tym treść pisemną z nimi związaną, możemy rejestrować i przechowywać takie treści, w tym dane EXIF związane ze zdjęciem lub filmem. Jeśli takie treści zawierają informacje o innych osobach, przed przesłaniem takich treści do Edifier użytkownik powinien uzyskać wymaganą zgodę od takich osób i poinformować je o niniejszej Polityce.

 • Kontakt. Podczas kontaktu z nami możemy rejestrować informacje na temat korespondencji prowadzonej przez użytkownika z nami, w tym dane kontaktowe oraz czas, temat i treść korespondencji.

 • Informacje techniczne. Odwiedzając naszą stronę internetową lub używając naszych aplikacji mobilnych, użytkownik może przekazać nam informacje techniczne dotyczące urządzenia, na którym uruchomiona jest przeglądarka lub aplikacja. Takie informacje obejmują adres IP lub adres urządzenia, typ przeglądarki internetowej i/lub urządzenia, strony internetowe lub witryny odwiedzane tuż przed lub tuż po użyciu Produktu lub Usługi, wersję oprogramowania i system operacyjny. Możemy również używać powyższych metod w celu uzyskania informacji dotyczących interakcji użytkownika z wiadomościami e-mail, takich jak informacje o tym, czy użytkownik otworzył, kliknął lub przekazał dalej wiadomość.

 • Pliki cookies. Na stronach internetowych i w usługach online Edifier używamy plików cookie i innych podobnych technologii (np. pikseli itp.). Pliki cookies są używane do uzyskiwania od użytkownika informacji, w tym danych osobowych. Pliki cookies to małe pliki, które po umieszczeniu na Państwa urządzeniu umożliwiają nam udostępnianie określonych funkcji i usług. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Cookies.


Przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które zbieramy za pośrednictwem Produktów i Usług Edifier, wykorzystujemy do udostępniania naszych produktów i usług oraz prowadzenia naszej działalności. Przetwarzane przez nas informacje są wykorzystywane w następujący sposób:


 • W celu obsługi i dostarczania Produktów i Usług Edifier, świadczenia usług i udostępniania informacji, o które użytkownik wnioskuje, a także w celu przetwarzania i realizowania zgłoszeń i nagród w związku z promocjami, które mogą być organizowane przez Edifier. Będziemy przetwarzać dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką oraz wszelkimi preferencjami wyrażonymi przez użytkownika za pośrednictwem Produktów i Usług Edifier.

 • W celu konserwacji i ulepszania produktów i usług Edifier, personalizowania otrzymywanych przez użytkownika treści i dostarczania mu treści dostosowanych do jego zainteresowań.

 • Aby poznawać i filtrować preferencje i zwyczaje użytkowników, ulepszać produkty i usługi Edifier oraz opracowywać nowe produkty, usługi, funkcje i możliwości.

 • Aby kontaktować się z użytkownikiem w celach administracyjnych i informacyjnych, w tym w celu obsługi klienta. Możemy wysyłać użytkownikowi bezpośrednie materiały marketingowe, takie jak komunikaty, w tym informacje o promocjach i wydarzeniach, dotyczące produktów i usług oferowanych przez nas i podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy. Jeśli użytkownik jest osobą fizyczną lub konsumentem, będziemy wysyłać mu marketing bezpośredni wyłącznie za jego zgodą lub zgodnie z obowiązującym prawem. Użytkownik może w dowolnym momencie wysłać prośbę o anulowanie subskrypcji lub wycofać swoją zgodę.

 • Aby wykrywać, zapobiegać i reagować na oszustwa, nadużycia, zagrożenia bezpieczeństwa i kwestie techniczne, które mogą zaszkodzić naszym użytkownikom, nam lub społeczeństwu.

 • Do wszelkich innych celów ujawnionych użytkownikowi w momencie pozyskiwania przez nas jego danych lub na podstawie udzielonej przez niego zgody.

 • Będziemy wykorzystywać zebrane przez nas dane osobowe, takie jak liczba i częstotliwość odwiedzin naszych witryn i aplikacji, do tworzenia metryk i informacji statystycznych. Używamy danych zbiorczych, aby zrozumieć sposób korzystania z witryny i poprawić jej użyteczność. Wykorzystujemy je również w celu poprawy jakości i dostępności oferowanych przez nas produktów i usług.

 • Jeśli użytkownik znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będziemy wykorzystywać jego dane wyłącznie wtedy, gdy będziemy mieć ku temu uzasadniony powód prawny, w tym gdy:

 • Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie jego danych, na przykład w celu wysyłania mu komunikatów marketingowych.

 • Musimy wykorzystać dane użytkownika w celu zawarcia lub realizacji umowy z użytkownikiem, na przykład w celu dostarczenia produktów Edifier, świadczenia obsługi klienta i innych usług gwarancyjnych.

 • Musimy wykorzystać dane użytkownika w celu wypełnienia obowiązku prawnego, na przykład w celu zastosowania się do nakazu sądowego, wezwania do sądu lub nakazu sądowego.

 • Edifier lub podmiot zewnętrzny mają prawnie uzasadniony obowiązek korzystania z Państwa informacji. W szczególności mamy uzasadniony powód, aby wykorzystywać Państwa dane w celu zrozumienia i ulepszania naszych Produktów i Usług oraz w celu monitorowania i zapobiegania oszustwom. Opieramy się na uzasadnionych prawnie obowiązkach w zakresie przetwarzania Państwa informacji wyłącznie wtedy, gdy interesy te nie są nadrzędne w stosunku do Państwa praw i obowiązków.


Odbiorcy danych osobowych

Nie będziemy sprzedawać, udostępniać ani ujawniać Państwa informacji, które pozyskujemy za pośrednictwem Produktów i Usług Edifier podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce lub takich, które ujawnimy Państwu w momencie pozyskiwania informacji. Możemy ujawnić informacje podmiotom zewnętrznym w następujących okolicznościach:


 • Możemy udostępniać Państwa dane naszym głównym spółkom, spółkom stowarzyszonym i spółkom zależnym o zasięgu międzynarodowym, jeśli jest to dozwolone przez prawo i konieczne do dostarczenia Państwu Produktów i Usług Edifier.

 • Wszystkie informacje, które użytkownik dobrowolnie zdecyduje się upublicznić, przesyłając je do publicznie dostępnej witryny lub miejsca przy użyciu produktów i usług Edifier, lub które w inny sposób zdecyduje się upublicznić, będą dostępne dla każdego, kto ma dostęp do tych treści, w tym dla innych użytkowników.

 • Współpracujemy z zewnętrznymi podmiotami świadczącymi usługi w zakresie ułatwiania płatności, transportu paczek, tworzenia aplikacji, monitorowania lub analizy ruchu, przesyłania wiadomości elektronicznych i innych usług. Wymagamy od tych usługodawców, aby wykorzystywali lub udostępniali informacje, które przetwarzają w naszym imieniu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w naszym imieniu lub przestrzegania wymogów prawnych.

 • Możemy zachować i ujawnić dane użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w uzasadnionym przekonaniu, że takie działanie jest konieczne w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie sądowe lub inne wezwanie rządowe, nakaz lub żądanie podlegające wykonaniu.

 • Zastrzegamy sobie również prawo do zachowania i ujawnienia Państwa danych, które uważamy za słuszne lub konieczne w celu (i) podjęcia środków ostrożności przed odpowiedzialnością, (ii) ochrony nas samych lub osób trzecich przed nieuczciwymi, obraźliwymi lub niezgodnymi z prawem zastosowaniami lub działaniami, (iii) zbadania i ochrony nas samych przed wszelkimi roszczeniami lub zarzutami podmiotów zewnętrznych, (iv) ochrony bezpieczeństwa lub integralności Produktów i Usług Edifier oraz wszelkich urządzeń lub sprzętu wykorzystywanego do udostępniania Produktów i Usług Edifier lub (v) ochrony naszej własności lub innych praw (w tym między innymi egzekwowania naszych umów) lub praw, własności i bezpieczeństwa innych osób.

 • Informacje o naszych użytkownikach, w tym informacje podane przez Państwa oraz wszelkie informacje zebrane za pośrednictwem Produktów i Usług Edifier, mogą zostać udostępnione lub w inny sposób przekazane nabywcy, następcy lub cedentowi w ramach dowolnej fuzji, przejęcia, finansowania dłużnego, sprzedaży aktywów lub podobnej transakcji, lub w przypadku niewypłacalności, upadłości lub postępowania egzekucyjnego, w którym informacje są przekazywane jednemu lub większej liczbie podmiotów zewnętrznych jako jeden z naszych aktywów biznesowych.

 • Możemy udostępniać podmiotom zewnętrznym pewne dane zbiorcze, pozbawione elementów umożliwiających identyfikację lub nieidentyfikujące informacje o użytkownikach Produktów i Usług Edifier w różnych celach, w tym (i) w celu spełnienia różnych obowiązków sprawozdawczych; (ii) w celach biznesowych lub marketingowych; (iii) w celu analizy bezpieczeństwa produktów; lub (iv) w celu pomocy takim podmiotom w zrozumieniu zainteresowań, preferencji i schematów korzystania przez naszych użytkowników z określonych programów, treści, usług, reklam, promocji i/lub funkcjonalności Produktów i Usług Edifier.


Uprawnienia użytkownika i możliwości wyboru dotyczące pozyskiwanych informacji

Mogą Państwo aktualizować, poprawiać lub usuwać pewne dane i preferencje dostępne za pośrednictwem niektórych Produktów i Usług Edifier, w tym strony edifier.com i różnych aplikacji mobilnych. Jeśli otrzymują Państwo od nas wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowe o charakterze marketingowym, mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, wysyłając do nas prośbę pocztą elektroniczną na adres support@edifier.com.

 

Użytkownik przebywający na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego może mieć również prawo do zażądania dostępu do dodatkowych informacji, w tym prawo do zażądania dostępu do określonych informacji, które przechowujemy na jego temat, oraz do ich otrzymania; do aktualizacji lub poprawienia nieścisłości w przechowywanych przez nas informacjach na jego temat; do otrzymania kopii informacji, które dostarczył w celu ich przekazania innej firmie; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją; oraz do zablokowania, usunięcia lub wymazania informacji, w zależności od okoliczności. Przetwarzając dane osobowe na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody, użytkownik może ją również wycofać. Po wycofaniu zgody będziemy stosować preferencje użytkownika w przyszłości i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.


Należy jednak pamiętać, że jeśli użytkownik skorzysta z prawa do sprzeciwu lub prawa do zablokowania, usunięcia, ukrycia lub jeśli odmówi udostępnienia nam określonych informacji, lub jeśli wycofa zgodę na przetwarzanie przez nas informacji o użytkowniku, możemy nie być w stanie zapewnić użytkownikowi niektórych lub wszystkich funkcji produktów i usług Edifier.


Należy pamiętać, że chociaż wszelkie zmiany wprowadzone przez użytkownika zostaną uwzględnione w aktywnych bazach danych użytkowników w rozsądnym terminie, możemy zachować wszystkie informacje przesłane przez użytkownika, zgodnie z obowiązującym prawem, w celu tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, analizy, wypełniania zobowiązań prawnych lub w innych uzasadnionych przypadkach, gdy mamy podstawy, aby to zrobić. Ponadto, jeśli pewne informacje zostały już przekazane podmiotom zewnętrznym zgodnie z opisem w niniejszej Polityce, przechowywanie tych informacji będzie podlegać zasadom tych podmiotów zewnętrznych.


Jeśli użytkownik chce skorzystać z praw przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych, w tym prawa do dostępu, zmiany lub usunięcia wszelkich informacji, które dotyczące użytkownika, może skontaktować się z nami pod adresem datasec@edifier.com.

 

 

Usługi podmiotów zewnętrznych

Produkty i Usługi Edifier mogą zawierać odnośniki do stron internetowych i usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne. Wszelkie informacje podawane przez użytkownika w witrynach lub usługach podmiotów zewnętrznych lub wszelkie informacje pozyskiwane w inny sposób przez takie witryny lub usługi podmiotów zewnętrznych są pozyskiwane bezpośrednio przez operatorów takich usług i podlegają zasadom tych operatorów, jeśli takie istnieją, regulującym prywatność i bezpieczeństwo, nawet jeśli są dostępne za pośrednictwem Produktów i Usług Edifier.

 

Edifier nie ponosi odpowiedzialności za treści lub zasady polityki prywatności i bezpieczeństwa witryn lub usług podmiotów zewnętrznych, do których łącza lub dostęp są udzielane za pośrednictwem Produktów i Usług. Przed rozpoczęciem korzystania z tych witryn lub przesłaniem informacji należy zapoznać się z polityką prywatności tych witryn oraz ich "Warunkami użytkowania".

 

Ochrona danych osobowych dzieci

Z wyjątkiem niektórych produktów oznaczonych jako "14+" lub "dla klientów powyżej 14 roku życia", produkty i usługi Edifier nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia. Nie kierujemy naszych usług ani witryn/sklepów Edifier do dzieci poniżej 16 roku życia. Nie pozyskujemy świadomie informacji od dzieci w wieku poniżej 16 lat bez uzyskania zgody rodziców. Jeśli dowiemy się, że dane osobowe dziecka zostały uzyskane bez odpowiedniego upoważnienia, zostaną one usunięte tak szybko, jak to możliwe.  

 

Ochrona danych osobowych

Stosujemy określone zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i techniczne, które mają na celu poprawę rzetelności i bezpieczeństwa zbieranych i przechowywanych przez nas informacji. Informujemy, że żadne środki bezpieczeństwa nie są niezawodne ani nienaruszalne, w związku z czym nie możemy i nie gwarantujemy, że dane użytkownika nie zostaną udostępnione, sprawdzone, ujawnione, zmienione lub zniszczone w wyniku naruszenia któregokolwiek z naszych zabezpieczeń fizycznych, technicznych lub organizacyjnych.

 

Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy dane użytkownika w celu świadczenia na jego rzecz usług lub zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa lub regulacji. Naszym celem jest przechowywanie danych osobowych wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Polityki, chyba że jest to wymagane lub dozwolone przez prawo. Przy wyznaczaniu okresu przechowywania dokładnie sprawdzimy potrzebę uzyskania danych, rodzaj uzyskanych danych, odpowiednie ramy prawne i okres przedawnienia.

 

Zmiany i aktualizacje niniejszej Polityki

Okresowo niniejsza Polityka może być przez nas aktualizowana. Jeśli wprowadzimy zmiany do niniejszej Polityki, zostaną one udostępnione za pośrednictwem Produktów i Usług Edifier i wskazana zostanie data ostatniej aktualizacji. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Państwa o zmianie.

Zarejestruj się przez e-mail
Zarejestruj się, aby otrzymywać e-maile i komunikaty od Edifier, aby uzyskać ekskluzywne pierwsze spojrzenie na promocje, nowe produkty i nie tylko.
Zapisz