Adatvédelmi nyilatkozat

Általános

Utolsó frissítés: 2021. április 19.

Köszönjük érdeklődését az Edifier International Limited és leányvállalatai, valamint az általunk nyújtott különféle hardverek, firmware-ek, szoftverek, webhelyek, alkalmazások és szolgáltatások iránt, amelyen a jelen Adatvédelmi Szabályzatra (a „Szabályzat”) mutató hivatkozás látható (mindegyik „Termék” vagy „Szolgáltatás”, és együttesen az „Edifier termékek és szolgáltatások”).

AZ ÖN ADATAINAK VÉDELME FONTOS SZÁMUNKRA. KÉRJÜK, OLVASSA EL EZT AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓT, HOGY MEGISMERJE AZ EDIFIER MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJT ÉS HOGYAN HASZNÁLJA EZEKET AZ INFORMÁCIÓKAT.

AZ EDIFIER TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA A JELEN SZABÁLYZATBAN LEÍRT ADATVÉDELMI GYAKORLATOKAT.EZ A SZABÁLYZAT AZ ÖN ÁLTAL HASZNÁLT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEIT FOGLALJA MAGÁBA ÉS AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZIK. AMENNYIBEN AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT SEMMILYEN RÉSZÉVEL NEM ÉRT EGYET, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA A TERMÉKEKET ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT.

Ez az adatvédelmi szabályzat a következőket tartalmazza:

Az általunk gyűjtött információk


Hogyan használjuk fel az összegyűjtött információkat

Az Edifier termékeken és szolgáltatásokon keresztül gyűjtött információkat különféle módokon használjuk fel az Edifier termékek és szolgáltatások biztosításához, valamint üzletünk működtetéséhez. Az általunk gyűjtött információk felhasználása a következőket foglalja magában:


Az Edifier termékek és szolgáltatások működtetése és szolgáltatása, az Ön által kért szolgáltatások és információk biztosítása, valamint az Edifier által időről időre felajánlott promóciókkal kapcsolatos bejegyzések és jutalmak feldolgozása és kézbesítése. Személyes adatait a jelen Szabályzatnak és az Edifier termékeken és szolgáltatásokon keresztül kifejezett preferenciáinak megfelelően dolgozzuk fel.

Az Edifier termékek és szolgáltatások karbantartása és fejlesztése, a kapott tartalom személyre szabása, valamint az Önt érdeklő, személyre szabott tartalom biztosítása.

A használati trendek és preferenciák megértése és elemzése az Edifier termékek és szolgáltatások fejlesztése, valamint új termékek, szolgáltatások, funkciók fejlesztése.

Adminisztratív és tájékoztatási célból, beleértve az ügyfélszolgálatot is, kapcsolatba lépni Önnel. Küldhetünk direkt marketinget, például kommunikációt, beleértve a promóciókkal és eseményekkel kapcsolatos frissítéseket, az általunk és harmadik felek által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ha Ön magánszemély vagy fogyasztó, csak az Ön beleegyezésével vagy a vonatkozó jogszabályok által megengedett módon küldünk Önnek direkt marketinget. Leiratkozási kérelmet küldhet, vagy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Olyan csalások, visszaélések, biztonsági kockázatok és technikai problémák észlelése, megelőzése és reagálása, amelyek kárt okozhatnak felhasználóinknak, nekünk vagy a nyilvánosságnak.

Bármilyen egyéb célból, amelyet az Ön adatainak gyűjtése idején vagy az Ön hozzájárulása alapján közölt.

Összesítjük az általunk gyűjtött személyes adatokat, például webhelyeinken és alkalmazásainkon tett látogatásainak számát és gyakoriságát, hogy mérőszámokat és statisztikai információkat tudjunk meg. Összesített adatokat használunk, hogy segítsünk megérteni, hogyan használják az oldalt, és javítani tudjuk annak használhatóságát. Használjuk az általunk kínált termékek és szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javítására is.

Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben tartózkodik, csak akkor használjuk fel az adatait, ha érvényes jogalapunk van, beleértve az alábbi esetekben:

Ön hozzájárult ahhoz, hogy adatait felhasználják, például marketingkommunikációt küldjünk Önnek.

Az Ön adatait arra kell használnunk, hogy szerződést kössünk vagy teljesítsünk Önnel, például Edifier termékek szállítására, ügyfélszolgálati és egyéb értékesítés utáni szolgáltatások biztosítására.

Adatait jogi kötelezettségek teljesítéséhez kell felhasználnunk, például bírósági végzésnek, idézésnek vagy kezességnek.

Nekünk vagy egy harmadik félnek jogos érdeke fűződik az Ön adatainak felhasználásához. Különösen jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy az Ön adatait felhasználjuk Edifier termékeink és szolgáltatásaink megértésére és fejlesztésére, valamint a csalások megfigyelésére és megelőzésére. Csak a saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeire hagyatkozunk az Ön adatainak feldolgozásakor, ha ezeket az érdekeket nem írják felül az Ön jogai és érdekei.

Amikor információkat teszünk közzé

Nem adjuk el, nem adjuk bérbe vagy fedjük fel harmadik feleknek az Edifier termékeken és szolgáltatásokon keresztül gyűjtött adatait, kivéve a jelen Szabályzatban leírtakat, vagy ahogyan az információgyűjtés időpontjában közöljük Önnel. Az alábbi esetekben adhatunk ki információkat harmadik feleknek:

Adatait világszerte megoszthatjuk anyavállalatunkkal és leányvállalatainkkal, ha azt a törvény lehetővé teszi, és az Edifier termékek és szolgáltatások biztosításához szükséges."

Minden olyan információ, amelyet önkéntesen úgy dönt, hogy nyilvánosan elérhetővé tesz azáltal, hogy feltölti egy nyilvánosan elérhető webhelyre vagy felületre az Edifier termékek és szolgáltatások használatával, vagy amelyet más módon úgy dönt, hogy nyilvánosságra hoz, ezáltal mindenki számára elérhető lesz, aki hozzáfér az adott tartalomhoz, beleértve a többi felhasználót is. .

"

Harmadik fél szolgáltatókkal együttműködve fizetési könnyítést, csomagszállítást, alkalmazásfejlesztést, forgalomfigyelést vagy elemzést, elektronikus üzenetküldést és egyéb szolgáltatásokat nyújtunk számunkra. Megköveteljük, hogy ezek a szolgáltatók az általuk a nevünkben feldolgozott információkat csak akkor használják fel vagy tegyék közzé, ha az szükséges a nevünkben történő szolgáltatások teljesítéséhez vagy a jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez.

Megőrizhetjük és kiadhatjuk az Ön adatait, ha azt törvény előírja, vagy jabban a jóhiszeműségben, hogy az ilyen intézkedés szükséges a vonatkozó jogszabályoknak való megfeleléshez, bírósági végzésre, bírósági vagy egyéb kormányzati idézésre, parancsra vagy végrehajtható kérésre.

Fenntartjuk továbbá a jogot arra, hogy megőrizzük és nyilvánosságra hozzuk az Ön adatait, amelyekről úgy gondoljuk, hogy jóhiszeműek, megfelelőek vagy szükségesek ahhoz, hogy (i) óvintézkedéseket tegyenek a felelősséggel szemben, (ii) megvédjük magunkat vagy másokat a csalárd, visszaélésszerű vagy jogellenes felhasználástól vagy tevékenységektől, (iii) kivizsgáljuk és megvédjük magunkat harmadik felek követeléseivel vagy állításaival szemben, (iv) megvédjük az Edifier-termékeket és -szolgáltatásokat, valamint az Edifier-termékek és -szolgáltatások elérhetővé tételéhez használt létesítmények vagy berendezések biztonságát vagy integritását, vagy (v) megvédjük tulajdonjogainkat vagy egyéb törvényes jogainkat (ideértve, de nem kizárólagosan a szerződéseink érvényesítését), vagy mások jogait, tulajdonát vagy biztonságát.

A felhasználóinkra vonatkozó információk, beleértve az Ön által megadott információkat és az Edifier termékeken és szolgáltatásokon keresztül gyűjtött információkat, bármely egyesülés, felvásárlás, adósságfinanszírozás, vagyonértékesítés vagy hasonló részeként nyilvánosságra hozhatók és más módon továbbíthatók felvásárlónak, jogutódnak vagy engedményesnek. tranzakció, vagy fizetésképtelenség, csőd vagy felszámolási eljárás esetén, amelynek során az információkat egy vagy több harmadik félnek adják át üzleti eszközeink egyikeként.

Az Edifier-termékek és -szolgáltatások felhasználóira vonatkozó egyes összesített, azonosítatlan vagy nem azonosítható információkat harmadik felek számára hozzáférhetővé tehetünk különféle célokra, beleértve (i) a különféle jelentési kötelezettségek teljesítését; (ii) üzleti vagy marketing célokra; iii. termékbiztonsági elemzés; vagy (iv) segítünk ezeknek a feleknek abban, hogy megértsék felhasználóink érdeklődését, szokásait és használati szokásait bizonyos programokkal, tartalmakkal, szolgáltatásokkal, reklámokkal, promóciókkal és/vagy az Edifier termékek és szolgáltatások funkcióival kapcsolatban.

Az Ön jogai és választásai az összegyűjtött információkkal kapcsolatban

Frissíthet, javíthat vagy törölhet bizonyos információkat és beállításokat, amelyek bizonyos Edifier-termékeken és -szolgáltatásokon keresztül érhetők el, beleértve az edifier.com webhelyet és a különböző mobilalkalmazásokat. Ha kereskedelmi e-mailt vagy szöveges üzenetet kap tőlünk, bármikor leiratkozhat azáltal, hogy kérését elküldi nekünk e-mailben a következő címre:

support@edifier.com.

Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben tartózkodik, jogában áll további információkhoz való hozzáférést kérni, ideértve azt a jogot is, hogy hozzáférést kérjen bizonyos, Önről fenntartott információkhoz és megkapja azokat; frissíteni vagy kijavítani az Önről fenntartott információk pontatlanságát; másolatot kapni az Ön által megadott információkról egy másik társaságnak történő továbbításhoz; tiltakozni az adatkezelés ellen az Ön sajátos helyzetével kapcsolatos okokból; és az információk adott esetben blokkolását vagy törlését. Amikor az Ön hozzájárulása alapján kezelünk személyes adatokat, Ön visszavonhatja hozzájárulását. Ha visszavonja hozzájárulását, a továbbiakban az Ön preferenciáit alkalmazzuk, és ez nem befolyásolja a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ne feledje azonban, hogy ha gyakorolja tiltakozási jogát vagy a blokkoláshoz, törléshez vagy az „elfelejtés” jogát, vagy ha megtagadja bizonyos információk megosztását velünk, vagy ha visszavonja az Önnel kapcsolatos információk feldolgozásához való hozzájárulását. , előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani Önnek az Edifier termékek és szolgáltatások egyes funkcióit.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy bár az Ön által végrehajtott változtatások ésszerű időn belül megjelennek az aktív felhasználói adatbázisokban, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megőrizhetünk minden Ön által benyújtott információt biztonsági mentés, archiválás, csalás és visszaélés megelőzése, elemzése, elégedettség céljából. jogi kötelezettségek teljesítése miatt, vagy ha egyébként ésszerűen úgy gondoljuk, hogy erre jogos okunk van. Ezen túlmenően, ha bizonyos információkat már átadtak harmadik feleknek a jelen Szabályzatban leírtak szerint, ezeknek az információknak a megőrzésére az adott harmadik fél szabályzata vonatkozik.

Ha élni kíván a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében megillető jogaival, beleértve az Önről birtokunkban lévő információkhoz való hozzáférés, módosítás vagy törlés jogát, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen:

datasec@edifier.com.

 

Harmadik féltől származó szolgáltatások

Az Edifier termékek és szolgáltatások tartalmazhatnak szolgáltatásokat vagy hivatkozásokat harmadik felek által biztosított webhelyekre és szolgáltatásokra. Minden olyan információt, amelyet harmadik felek webhelyein vagy szolgáltatásain ad meg, vagy az ilyen harmadik felek webhelyein vagy szolgáltatásai által egyébként gyűjtött információkat közvetlenül az ilyen szolgáltatások üzemeltetői gyűjtik össze, és az adott szolgáltatók adatvédelmi és biztonsági irányelvei hatálya alá tartoznak, ha vannak ilyenek. , még akkor is, ha az Edifier termékeken és szolgáltatásokon keresztül érhető el.

 

Nem vállalunk felelősséget azon harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalmáért, adatvédelmi és biztonsági gyakorlataiért és irányelveiért, amelyekre az Edifier termékeken és szolgáltatásokon keresztül hivatkozásokat vagy hozzáférést biztosítanak. Kérjük, feltétlenül olvassa el ezen webhelyek Adatvédelmi szabályzatát, valamint a „Használati feltételeket”, mielőtt bármilyen üzletbe kezdene, vagy bármilyen információt feltöltene.

 

A gyermekek személyes adatainak védelme

A „14+” vagy „14 év feletti vásárlók számára” megjelölésű termékek kivételével az Edifier termékek és szolgáltatások nem 16 éven aluli gyermekeknek szólnak. Nem célozzuk meg a szolgáltatásait vagy az Edifier webhelyeit/üzletét 16 év alatti gyermekeknek. Szülői beleegyezés nélkül nem gyűjtünk tudatosan információkat 16 év alatti gyermekektől. Ha megtudjuk, hogy egy gyermek személyes adatait megfelelő felhatalmazás nélkül gyűjtötték, azokat a lehető leghamarabb töröljük.

 

Adatbiztonság

Bizonyos fizikai, szervezeti és technikai biztosítékokat alkalmazunk, amelyek célja az általunk gyűjtött és karbantartott információk integritásának és biztonságának javítása. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyetlen biztonsági intézkedés sem tökéletes vagy áthatolhatatlan, ezért nem tudjuk garantálni, és nem is garantálhatjuk, hogy az Ön adataihoz nem férnek hozzá, nem tekintik meg, nem hozzák nyilvánosságra, nem változtatják meg vagy semmisítik meg fizikai, technikai vagy szervezeti biztosítékainkat.

 

Az Ön adatainak megőrzése

Adatait megőrizzük annak érdekében, hogy szolgáltatást nyújthassunk Önnek, vagy ha azt a vonatkozó törvények vagy rendelkezések előírják. Célunk, hogy adatait csak a jelen Szabályzat szerinti kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg, kivéve, ha jogszabály másként írja elő vagy megengedi. Gondosan mérlegeljük az adatgyűjtés szükségességét, a gyűjtött adatok típusát, a vonatkozó jogszabályi kereteket és az elévülést az megőrzési időszak meghatározásakor.

 

A jelen szabályzat változásai és frissítései

Ezt a szabályzatot időről időre frissíthetjük. Ha módosítjuk a jelen Szabályzatot, akkor azt elérhetővé tesszük az Edifier termékeken és szolgáltatásokon keresztül, és feltüntetjük a legutóbbi módosítás dátumát. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk, hogy értesítsük Önt a változásról.


E-mail regisztráció
Regisztrálj, hogy megkapd az Edifier e-mailjeit, ahol exkluzívan, elsőként tekinthetsz meg akciókat, új termékeket és egyebeket.
Beküldés