Privacyverklaring

Algemeen

Laatst bijgewerkt: 19 april 2021

Bedankt voor uw interesse in Edifier International Limited en de daaraan gelieerde bedrijven (“Edifier”, “onze”, “wij” of “ons”) en in de verschillende hardware, firmware, software, websites, applicaties en diensten die door ons worden geleverd en waarop een link naar dit Privacybeleid (dit “Beleid”) wordt weergegeven (elk een “Product” of “Service” en, gezamenlijk, de “Edifier Producten en Diensten”).

UW PRIVACY IS BELANGRIJK VOOR ONS. LEES DIT PRIVACYBELEID OM MEER TE LEREN OVER DE INFORMATIE DIE EDIFIER VAN U VERZAMELT EN HOE EDIFIER DIE INFORMATIE GEBRUIKT.

DOOR DE PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN EDIFIER TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET DE PRIVACYPRAKTIJKEN DIE IN DIT BELEID WORDEN BESCHREVEN. DIT BELEID IS OPGENOMEN IN EN IS ONDERWORPEN AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE EDIFIER-PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE U GEBRUIKT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ENIG DEEL VAN DIT PRIVACYBELEID, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN.

Dit privacybeleid bevat de volgende secties:


Informatie die we verzamelen

We kunnen informatie over u rechtstreeks van u verzamelen, van derden, en automatisch via uw gebruik van de producten en diensten van Edifier. Sommige informatie die we van u verzamelen, wordt in dit beleid ‘persoonlijke informatie’ of ‘persoonlijke gegevens’ genoemd. Persoonlijke informatie of persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd of gegevens die wij aan u kunnen relateren, zoals uw naam, e-mailadres, creditcardnummer en verzendadres.


Hoe we de informatie gebruiken die we verzamelen

We gebruiken de informatie die we verzamelen via Edifier-producten en -diensten op verschillende manieren bij het leveren van de Edifier-producten en -diensten en bij het runnen van ons bedrijf. Het gebruik van de informatie die wij verzamelen omvat het volgende:


Wanneer we informatie vrijgeven

Wij zullen uw informatie die wij via Edifier Producten en Diensten verzamelen, niet aan derden verkopen, verhuren of openbaar maken, behalve zoals beschreven in dit Beleid of zoals wij aan u bekendmaken op het moment dat de informatie wordt verzameld. In de volgende omstandigheden kunnen we informatie aan derden bekendmaken:


Uw rechten en keuzes met betrekking tot verzamelde informatie

U kunt bepaalde informatie en voorkeuren die beschikbaar zijn via bepaalde Edifier Producten en Diensten, waaronder edifier.com en verschillende mobiele applicaties, bijwerken, corrigeren of verwijderen. Als u commerciële e-mail of sms-berichten van ons ontvangt, kunt u zich op elk moment afmelden door uw verzoek per e-mail naar ons te sturen: support@edifier.com.

Als u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt, heeft u mogelijk ook het recht om toegang te vragen tot aanvullende informatie, inclusief het recht om toegang te vragen tot bepaalde informatie die wij over u bijhouden en deze te ontvangen; om onnauwkeurigheden in de informatie die wij over u bijhouden bij te werken of te corrigeren; om een kopie te ontvangen van de informatie die u hebt verstrekt voor verzending naar een ander bedrijf; om bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie; en om de informatie te laten blokkeren, verwijderen of wissen, indien van toepassing. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming ook intrekken. Als u uw toestemming intrekt, zullen wij uw voorkeuren in de toekomst toepassen, en dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat u uw toestemming introk.

Houd er echter rekening mee dat als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken of uw recht op blokkering, verwijdering of ‘vergeten’ te worden, of als u weigert bepaalde informatie met ons te delen, of als u uw toestemming voor onze verwerking van informatie over u intrekt , zijn wij mogelijk niet in staat u een deel of een deel van de kenmerken en functionaliteit van Edifier-producten en -diensten te bieden.

Houd er rekening mee dat hoewel alle wijzigingen die u aanbrengt binnen een redelijke termijn in actieve gebruikersdatabases zullen worden weerspiegeld, we alle informatie die u indient, zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, kunnen bewaren voor back-ups, archivering, preventie van fraude en misbruik, analyse, tevredenheid van wettelijke verplichtingen, of wanneer we anderszins redelijkerwijs van mening zijn dat we een legitieme reden hebben om dit te doen. Als bepaalde informatie al aan derden is verstrekt, zoals beschreven in dit Beleid, is het bewaren van die informatie bovendien onderworpen aan het beleid van die derden.


Als u uw rechten wilt uitoefenen onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief het recht op toegang tot, wijziging of verwijdering van de informatie die wij over u bewaren, kunt u contact met ons opnemen via

datasec@edifier.com.


Voor klanten die in Californië wonen, zijn uw aanvullende rechten vastgelegd in de Privacyverklaring voor Californië die bij dit Beleid is gevoegd.


Diensten van derden

Producten en diensten van Edifier kunnen functies of links bevatten naar websites en diensten die door derden worden aangeboden. Alle informatie die u verstrekt op sites of diensten van derden, of enige informatie die anderszins wordt verzameld door dergelijke sites of diensten van derden, wordt rechtstreeks verzameld door de exploitanten van dergelijke diensten en is onderworpen aan het eventuele beleid van die exploitanten met betrekking tot privacy en veiligheid. , zelfs als u toegang krijgt via producten en diensten van Edifier.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van sites of diensten van derden waarnaar links of toegang worden geboden via Edifier Producten en Diensten. Zorg ervoor dat u het privacybeleid van deze sites en hun “Gebruiksvoorwaarden” controleert voordat u zaken gaat doen of informatie uploadt.

 

Privacy van kinderen

Met uitzondering van bepaalde producten die zijn gemarkeerd als “14+” of “voor klanten ouder dan 14 jaar”, zijn de producten en diensten van Edifier niet gericht op kinderen onder de 16 jaar. We richten ons niet op de diensten of de websites/winkel van Edifier aan kinderen jonger dan 16 jaar. We verzamelen niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van de ouders. Als we vernemen dat de persoonlijke gegevens van een kind zonder de juiste toestemming zijn verzameld, worden deze zo snel mogelijk verwijderd.

 

Dataveiligheid

We gebruiken bepaalde fysieke, organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om de integriteit en veiligheid van de informatie die we verzamelen en onderhouden te verbeteren. Houd er rekening mee dat geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is en dat wij daarom niet kunnen en zullen garanderen dat uw gegevens niet worden geopend, bekeken, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd door schending van onze fysieke, technische of organisatorische veiligheidsmaatregelen.

 

Bewaring van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens om u van dienst te kunnen zijn, of zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving. Wij streven ernaar uw gegevens alleen te bewaren gedurende de periode die nodig is om aan onze verplichtingen onder dit Beleid te voldoen, tenzij anders vereist of toegestaan door de wet. Bij het bepalen van de bewaartermijn zullen wij zorgvuldig de noodzaak om gegevens te verzamelen, het type verzamelde gegevens, het relevante wettelijke kader en de verjaringstermijn beoordelen.

 

Wijzigingen en updates van dit beleid

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. Als we dit Beleid wijzigen, zullen we het beschikbaar maken op of via de Edifier Producten en Diensten en de datum van de laatste herziening aangeven. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van de wijziging.