Garantie Beleid

Geschiktheid

Dit Edifier-naverkoopbeleid is alleen van toepassing op Edifier-eindproducten die u koopt voor persoonlijk gebruik en niet voor wederverkoop, lease of ander gecommercialiseerd gebruik.

 

Garantieperiode

Voor producten die in verschillende landen of regio's zijn gekocht, prevaleert de lokale garantieperiode, gezien de verschillen in productversies en lokale wet- en regelgeving van landen of regio's.

 

Vraag garantieservice aan

Als het product tijdens de effectieve garantieperiode prestatieproblemen vertoont als gevolg van kwaliteitsgebreken, kunt u een productgarantieservice aanvragen.

 

Voor de uitvoering van de garantieservice moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

√ Het product is normaal gebruikt binnen de aangegeven productgarantieperiode;

√ Er wordt een geldig aankoopbewijs, factuur, SN en garantiekaart verstrekt.

 

De volgende omstandigheden vallen niet binnen de reikwijdte van de productgarantieservices:

× Fysieke schade die niets te maken heeft met de kwaliteit van de producten;

× Schade veroorzaakt door ongeoorloofde demontage of demontage van de behuizing;

× Natuurlijke veroudering, slijtage en verbruik van de behuizing of het oppervlak van producten;

× Schade die voortvloeit uit de reparatie door de klant bij gebrek aan officiële instructies;

× Schade veroorzaakt door wijziging van het circuit of door verkeerd gebruik van de accu of oplader;

× Het product vergezelde het serienummer, het fabriekslabel en andere tekens die gescheurd of gewijzigd zijn.

 

Andere instructies

√ Voor producten die in verschillende landen of regio's zijn gekocht, zullen de retour- en vervangings- en garantiediensten daarvan tijdens de garantieperiode variëren als gevolg van lokale wet- en regelgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edifier via support@edifier.com.

√ Rekening houdend met de verschillen in productversies en de lokale wet- en regelgeving, moeten klanten garantieservices aanvragen bij het aangewezen servicecentrum in het land of de regio waar het product is gekocht. Als een klant een service aanvraagt buiten het land of de regio waar het product is gekocht, is de uitvoering van het serviceverzoek afhankelijk van de lokale voorraad en kunnen de servicekosten in rekening worden gebracht door het lokale servicecentrum.